Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Źródła wysokosprawnej kogeneracji (1.6.1. POIiŚ)

 
  • Budowa, przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji oraz przebudowa istniejących jednostek na jednostki wysokosprawnej kogeneracji wykorzystujące biomasę jako paliwo – dotyczy jednostek powyżej 20 MW.
  • Budowa nowych/przebudowa jednostek wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy cieplnej mniejszej lub równej20 MW, w przypadku instalacji opartych o inne paliwa.
  • Realizacja kompleksowych projektów dotyczących budowy nowych lub przebudowy istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami chłodu.

Beneficjenci:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorstwom, niezależnie od wielkości, a także jednostkom samorządu terytorialnego, jednostkom publicznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym.

Poziom dofinansowania:

Maksymalną kwotę dofinansowania ustala się indywidualnie dla każdego projektu przy wzięciu pod uwagę mocy planowanej instalacji kogeneracyjnej, rodzaju paliwa, a także wielkości (w przypadku przedsiębiorstw).

 

 

Dodatkowe wymagania

  • Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji CO2 na jednostkę dofinansowania umożliwiające także największą redukcję emisji pyłów do powietrza.

Termin naboru:

28 września – 26 listopada 2018 r.

Budżet:

90 mln zł

 
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00