Strona główna / Dotacje / Regionalne Programy Operacyjne

Wzrost konkurencyjności MŚP w woj. lubelskim (3.7 RPO)

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty polegające na: 

  • Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • Zastosowaniu nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  • Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • Wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Projekty realizowane w ramach tego działania będą zakładały zwrot części dofinansowania z możliwością jej umorzenia. Kwota zwrotu uzależniona będzie od realizacji i osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa MŚP 

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%
  • dla średnich przedsiębiorstw – 60%

Maksymalna  kwota dofinansowania projektu:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw to 2 000 000 zł
  • dla średnich przedsiębiorstw to 3 000 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu:

 10 000 000 zł

Termin naboru:

od 5 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Budżet konkursu:
ok. 111,4 mln zł.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00