Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

INNOMOTO wsparcie na realizację projektów B+R dla sektora motoryzacyjnego

 

Wspierane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa
  • konsorcja przedsiębiorstw

Warunki konkursu:

  • projekt musi dotyczyć jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu w obszarach takich jak: innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu, innowacyjne pojazdy i napędy, innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach,
  • projekt musi być realizowany poza województwem mazowieckim,
  • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 30 mln zł.

Poziom dofinansowania:

w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  • dla średniego przedsiębiorcy: 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych
  • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP: 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

w przypadku prac przedwdrożeniowych:

  • pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Termin naboru:

od 11 maja do 10 sierpień 2018 r.

Budżet:
  300 mln zł. 
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00