Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (2.1 POIR)

 

Wsparcie przeznaczone na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która będzie służyć prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Beneficjenci:
MŚP i duże przedsiębiorstwa

Poziomy dofinansowania: 

  • na część inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej – max. 70% kosztów kwalifikowanych.
  • prace rozwojowe – max. 45% kosztów kwalifikowalnych.
  • pomoc de minimis – max. 45% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:
2 mln zł. 

Preferowane będą projekty zakładające:

  • realizację przełomowych prac B+R, które mogą mieć wpływ na zmianę struktury rynku, stworzenie nowych rynków lub doprowadzenie do sytuacji, w której istniejące produkty będą przestarzałe dla rynku
  • ochronę własności intelektualnej rezultatów projektu
  • nawiązanie współpracy w ramach projektu z jednostkami naukowymi
  • wzrost zatrudnienia kadry B+R
  • wysoki udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych.

Dodatkowe punkty mogą otrzymać projekty wpisujące się w branże kluczowe z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki m.in. środki transportu zbiorowego, elektronika profesjonalna, oprogramowania specjalistyczne, rozwiązania lotniczo – kosmiczne, urządzenia medyczne, biofarmaceutyka, systemy wydobywcze, odzysk materiałowy surowców, ekobudownictwo oraz żywność wysokiej jakości.

Termin naboru:

  • od 28 maja do 6 lipca 2018 r.
Budżet:

  • 350 mln zł
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00