Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

BRIdge Alfa – wsparcie dla funduszy typu proof of concept

  Dofinansowanie udzielane jest funduszom typu proof-of-concept na realizację Projektu Grantowego, w ramach realizacji którego będą one później wspierać wybrane w ramach otwartego naboru projekty badawczo-rozwojowe w fazie proof-of-principle i prooof-of-concept.

Beneficjenci:

mikro lub małe przedsiębiorstwa, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia, a także niezaangażowane w realizację BRIdge VC, BRIdge CVC, BRIdge Alfa (Konkurs_1/1.3.1/2016), BRIdge Mentor, BRIdge Alfa Pilotaż, BRIdge Classic.

Poziomy dofinansowania: 

  1. ścieżki A, w której określony jest jeden budżet – Budżet Inwestycyjny (minimalny budżet Funduszu), który wynosi od 6,25 – 25 mln zł, przy czym poziom dofinansowania od NCBR na udzielanie wsparcia to od 5 – 20 mln zł (max 80% budżetu Funduszu).
  2. ścieżki B, w której określony jest podział budżetu na Budżet Inwestycyjny oraz Budżet Operacyjny. Minimalny łączny budżet Funduszu wynosi od 25 -50 mln zł, przy czym poziom dofinansowania od NCBR na udzielanie wsparcia to od 20 – 40 mln zł (max 80 % dotacji NCBR).

Budżet Operacyjny może stanowić maksymalnie 20% wsparcia.

Wnioskodawca może wybrać tylko jedną ze ścieżek, a jej zmiana w trakcie konkursu nie będzie możliwa.

Dodatkowe warunki:

Dofinansowanie udzielone funduszom na realizację Projektu Grantowego służyć ma realizacji projektów B+R w fazie proof-of-principle i prooof-of-concept, wyłonionych w otwartej procedurze i na zasadach określonych w Projekcie Grantowym.

Proof-of-Concept to faza projektu B+R polegająca na właściwej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, których wyniki (jeśli pozytywne) umożliwią zgłoszenie patentowe lub komercyjne wykorzystanie wyniku projektu B+R.

Proof-of-Principle to faza projektu B+R, polegająca na wczesnej weryfikacji pomysłu, w czasie której realizowane są badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, wstępna ocena potencjału projektu B+R, analizy otoczenia konkurencyjnego, zdefiniowanie planu badawczego, a także pierwszych kamieni milowych rozwoju projektu B+R.

Fundusz ubiegający się o dofinansowanie musi legitymować się dużym doświadczeniem kluczowego personelu w zakresie finansowania lub zarządzania projektami B+R we wczesnej fazie rozwoju.

Szczegółowy opis zespołu – jego doświadczenia i osiągnięć, a także koncepcji funkcjonowania funduszu są kluczowymi elementami wniosku o dofinansowanie, a doświadczenie zespołu wnioskodawcy w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji projektów B+R na wczesnych etapach rozwoju oraz doświadczenie w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji będą oceniane w trakcie oceny merytorycznej.

Termin naboru:
od 5 do 26 września 2017r.
Budżet:
1 mld zł.
   
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00