Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Badania na rynek (3.2.1 POIR)

 

Celem poddziałania jest sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów i procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach o statusie MŚP.

Typy projektów, które kwalifikują się do dofinansowania muszą obejmować wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa MŚP

Poziomy dofinansowania:

  • wydatki inwestycyjne maksymalnie do 45% kosztów kwalifikowanych (zgodnie z mapą regionalnej pomocy inwestycyjnej),
  • maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe to 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,
  • maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

1 mln zł.

   

Dodatkowe warunki:

  •  Projekty muszą dotyczyć wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).
  •  Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

W harmonogramie naborów wniosków POIR na 2019 rok konkurs został podzielony na dwie tury naboru:  

  • I runda: od 25.03.2019r. do 08.05.2019r.

  • II runda: od 30.08.2019r. do 31.10.2019r.

Budżet:

  • 81 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
  • 769 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

 

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00