Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Wdrożenie wyników prac B+R – Badania na rynek (3.2.1 POIR)

 

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo samodzielnie lub na jego zlecenie lub zakupionych, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

W konkursie istotne będzie wykazanie poziomu innowacyjności produktu (nowość produktu, potencjał zastosowanego rozwiązania, wysoki zakres technologii).

Beneficjenci:
Przedsiębiorstwa MŚP

Poziomy dofinansowania: 

  • eksperymentalne prace rozwojowe –  45% kosztów kwalifikowanych,
  • na część doradczą – max. 50% kosztów kwalifikowanych,
  • na część inwestycyjną zgodnie z mapą pomocy regionalnej – max. 70% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

5 mln zł.

Maksymalna wartość dofinansowania:
20 mln zł. 

Dodatkowe warunki:

  • przedsiębiorstwo przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyło wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnęło przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł.
  • projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo – rozwojowych.
  • projekt dotyczy innowacji co najmniej w skali kraju, a dodatkowe punkty będą przyznawane za innowacyjność na poziomie wyższym niż krajowa oraz istotnej z punktu widzenia ostatecznego odbiorcy. Punkty otrzymają projekty dotyczące wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych.

Projekty związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych objętych ochroną patentową (chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony) otrzymają dodatkowe punkty w ocenie.

Termin naboru:

  • od 20 marca do 5 grudnia 2018r. (konkurs podzielony na etapy).

Budżet:

  • 750 mln zł w konkursie ogólnym oraz
  • 500 mln zł w konkursie dedykowanym średnim miastom.

 

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00