Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Szybka ścieżka – Agrotech (1.1.1 POIR)

  Wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorców i konsorcja, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Zakres tematyczny konkursu dotyczy rozwoju nowych technologii w sektorze rolnym.
Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw;
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Poziomy dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 
 • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej –do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • na realizację prac przedwdrożeniowych:
 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 1 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;
 • 2 mln PLN – w przypadku pozostałych projektów.

Dodatkowe warunki:

 • projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe;
 • projekt może być realizowany wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych (poza województwem mazowieckim).
 • prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Termin naboru:

 • od 10 września 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Budżet:

 • 100 mln PLN.

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00