Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Konkurs „Szybka ścieżka” (1.1.1 POIR)

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe (składające się z max 3 podmiotów, w tym min 1 przedsiębiorstwa i min 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo,

 Maksymalny poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa:  
 • – 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 45%
 • -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
 • – 50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz 25% -40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej –do 100% kosztów kwalifikowalnych.

2) na realizacjęprac przedwdrożeniowych:

 • de minimis–90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP –50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

 

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

1) 1 mln PLN do 50 mln euro–w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez MŚP;

2) 2 mln PLN do 50 mln euro –w przypadku pozostałych projektów.

Pozostałe warunki konkursu:

 • Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 1)dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; 2)dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru:

 • 16 września do 16 grudnia 2019r.
Budżet:

 • 1 100 000 000 zł.
 
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00