Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Dotacje na prace B+R w sektorze gazownictwa INGA (4.1.1 POIR)

  Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) w obszarach takich jak:

 • Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych
 • Pozyskanie metanu z pokładów węgla
 • Materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych
 • Sieci gazowe
 • Użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG
 • Technologie wodorowe i paliwa gazowe
 • Technologie stosowane we współpracy z klientami
 • Ochrona środowiska
 

Beneficjenci:

Konsorcjum, w którego skład wchodzą co najmniej:

 • jedna jednostka naukowa oraz jedno przedsiębiorstwo
  albo
 • dwie jednostki naukowe

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Dodatkowe warunki:

 • katalog możliwych do zrefundowania kosztów obejmuje m.in. wynagrodzenia kadry badawczej, podwykonawstwo, koszty aparatury naukowo-badawczej  i  wartości  niematerialnych i prawnych, a także pozostałe koszty pośrednie (do 25% kosztów bezpośrednich).
 • Przedsiębiorca może zlecić realizację części prac B+R na zasadzie podwykonawstwa. Wartość tych prac nie może przekroczyć 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie przez tego przedsiębiorcę.
 • Do konkursu nie mogą przystąpić podmioty powiązane ani partnerskie w stosunku do PGNiG i GAZ-SYSTEM.
 • PGNiG i GAZ-SYSTEM zobowiązują się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie trzech lat od zakończenia projektu.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

 • badania przemysłowe:
  • dla małego przedsiębiorstwa do 80% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa do 75% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa do 65% kosztów kwalifikowalnych.
 • prace rozwojowe:
  • dla małego przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa do 50% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa do 40% kosztów kwalifikowalnych.

dla jednostek naukowych – do 100% dofinansowania (w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 1 000 000 zł, maksymalna 20 000 000 zł.

Termin naboru:

od 19 lutego do 20 kwietnia 2018 r.

Budżet:
  400 mln zł.

   
   
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00