Strona główna / Dotacje / Projekty B+R

Sektorowe programy B+R – GameINN (Działanie 1.2 POIR)

Badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej dla sektora gier wideo.

Beneficjent

 • przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże),
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z max 3 podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa:
  • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
  • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
  • dla jednostki naukowej – do 100% kosztów kwalifikowalnych.
 • na realizację prac przedwdrożeniowych:
  • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych

 • 400 tys. PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych

 • 20 mln PLN

Dodatkowe informacje

 • Projekt musi obejmować co najmniej eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Projekt może być realizowany wyłącznie na terenie województw innych niż mazowieckie
 • Prace przedwdrożeniowe – maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
  • dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Termin  naboru:

 • 16.12.2019 r. – 17.04.2020 r.

Budżet

 • 100 mln PLN.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00