Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

„Ścieżka dla Mazowsza” – 600 mln zł na prace B+R!

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa (które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego),
  • konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego).

Poziomy dofinansowania:

  • Minimalna wartość projektu to 5 mln zł (pojedyncze podmioty) lub 7 mln zł (konsorcja)
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych to 100 mln zł.

Dodatkowe informacje:

  • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
  • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 1) dla samodzielnego przedsiębiorstwa: 60% kosztów kwalifikowalnych; 2) dla przedsiębiorstwaw konsorcjum: 50%kosztów kwalifikowalnych; 3) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
  • Limit podwykonawstwa dla prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo: 70%kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru:

  • Od 23 sierpnia do 23 września 2019r.

Budżet konkursu:

  • 600 mln PLN

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00