Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

„Szybka ścieżka” dla Mazowsza (1.1.1 POIR)

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa (MŚP, duże),
  • konsorcja przedsiębiorstw (w tym konsorcja z jedostkami naukowymi).

Poziomy dofinansowania:

  • projekty realizowane samodzielnie przez MŚP od 1 mln PLN do 50 mln euro
  • pozostałe projekty – od 2 mln PLN do 50 mln euro.

Dodatkowe informacje:

  • w przypadku projektu realizowanego samodzielnie, Wnioskodawca musi realizować projekt na terenie Mazowsza, a w przypadku konsorcjum, przynajmniej jeden z konsorcjantów musi realizować projekt na Mazowszu,
  • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe
  • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu
  • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 1) dla samodzielnego przedsiębiorstwa: 60% kosztów kwalifikowalnych; 2) dla przedsiębiorstwaw konsorcjum: 50% kosztów kwalifikowalnych; 3) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru:

  • od 9 kwietnia do 1 czerwca 2020r.

Budżet konkursu:

  • 500 mln PLN

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00