Strona główna / Dotacje / Projekty B+R

Regionalne agendy naukowo-badawcze (4.1.2 POIR)

 

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych prowadzonych przez  konsorcja.

Projekt może dodatkowo obejmować prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników prowadzonych badań.

Beneficjenci:

Konsorcjum, w skład którego wchodzi co najmniej:

 • jedna jednostka naukowa (lider konsorcjum) oraz
 • jedno przedsiębiorstwo.

Poziom dofinansowania:

dla przedsiębiorstw:

 • Badania przemysłowe:
  – dla małego przedsiębiorcy – do 80% kosztów kwalifikowalnych,
  – dla średniego przedsiębiorcy – do 75% kosztów kwalifikowalnych,
  – dla dużego przedsiębiorcy – do 65% kosztów kwalifikowalnych.
 • Prace rozwojowe:
  – dla małego przedsiębiorcy – do 60% kosztów kwalifikowalnych,
  – dla średniego przedsiębiorcy – do 50% kosztów kwalifikowalnych,
  – dla dużego przedsiębiorcy – do 40% kosztów kwalifikowalnych.
 • Prace przedwrożeniowe:
  – pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych,
  – usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych. 

dla jednostek naukowych – do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu: 
  1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

10 mln zł.

Dodatkowe informacje:

 • dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
 • możliwość poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Poprawki odnosić się będą do konkretnych punktów we wniosku i nie będą mogły wpływać na zasadniczą jego przebudowę.
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu musi wynosić minimum 30%.
 • wysokość kosztów kwalifikowalnych na realizację prac przedwdrożeniowych – maksymalnie 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • projekt musi wpisywać się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych.

 

Termin naboru:

od 15 marca do 15 maja 2018 r.

Budżet:
 200 mln zł.

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00