Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze (4.1.2 POIR)

 

Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R wpisujących się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych (RANB), opracowanych na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw. 

W zakres RANB wchodzą zagadnienia takie jak: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno – spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, zrównoważona energetyka, transport i budownictwo, innowacyjne technologie dla środowiska, innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

Beneficjenci: 

konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa (nie więcej niż 5 podmiotów).

Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

 • badania przemysłowe:
  • dla małego przedsiębiorstwa do 80% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa do 75% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa do 65% kosztów kwalifikowalnych.
 • prace rozwojowe:
  • dla małego przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa do 50% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa do 40% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

8 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

1 mln zł.

Pozostałe warunki konkursu:

 • projekt będzie dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej w skali polskiego rynku. Maksymalną liczbę punktów można otrzymać za projekt, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej.
 • wnioskodawca będący przedsiębiorcą może zlecić realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
 • dodatkowe punkty będzie można otrzymać jeśli projekt będzie miał charakter ponadregionalny czyli będzie realizowany w konsorcjum z podmiotem z przynajmniej jednego innego województwa lub będzie realizowany na terenie więcej niż jednego województwa.
 • udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Terminy naborów:

od 12 czerwca do 12 września 2017 r.

Budżet:
340 mln zł. 
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00