Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (1.2 POIiŚ)

 

Wsparcie na przebudowę lub wymianę urządzeń i instalacji technologicznych, energetycznych oraz oświetlenia budynków przedsiębiorstwa, hal produkcyjnych i terenu przedsiębiorstwa, a także elementów (lub całych) ciągów transportowych mediów (ciepło, chłód, woda, gaz ziemny, sprężone powietrze, powietrze wentylacyjne, energia elektryczna) oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych skutkujących oszczędnością w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło lub chłód.

Beneficjenci:

Duże przedsiębiorstwa lub podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz dużych przedsiębiorstw.

Poziom dofinansowania:

Maksymalna kwota dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej  nie więcej niż 75% z uwzględnieniem metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE.

 

 

Dodatkowe wymagania

  • wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa,
  • wymagane aby projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków zwiększały efektywność energetyczną w wyniku realizacji projektu powyżej 25%,
  • przedsięwzięcie nie może służyć wyłącznie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Termin naboru:

od 31 stycznia do 27 kwietnia 2018 r.

Budżet:

100 mln zł

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00