Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Promocja marek produktowych Go to Brand (3.3.3 POIR)

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się projekty dotyczące promocji marek produktowych (wyrobu i usługi), które mogą stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Wsparcie udzielane będzie dla przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Beneficjenci: przedsiębiorstwa MŚP

Poziom dofinansowania:

maksymalny poziom dofinansowania to 50% (85% w przypadku pomocy de minimis)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

od 500 tys. zł do 1 mln zł.

 

Dodatkowe warunki:

  • wpierane programy branżowe to m.in.: biotechnologia i farmaceutyka, budowlana, samochodowa i lotnicza, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, stoczniowa (jachty i łodzie rekreacyjne), rolnicza (żywność), kosmetyczna, medyczna, prozdrowotne usługi, meblarska.
  • wybrane priorytetowe rynki zagraniczne to Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.
  • katalog kosztów kwalifikowanych zawiera m.in.: organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego w danych targach lub danej wystawie, usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy, koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych.

Termin naboru:

od 4 kwietnia do 8 maja 2018 r.

Budżet:

150 mln zł.

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00