Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw z woj. małopolskiego (1.2.1 RPO)

 

Dofinansowanie na przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorstwa w szczególności MŚP,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP,
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:
  a) jednostek naukowych,
  b) uczelni, w tym spółek celowych uczelni,
  c) organizacji pozarządowych,
  d) instytucji otoczenia biznesu.

Liderem projektu może być wyłącznie przedsiębiorstwo.

Poziomy dofinansowania: 

 • na badania przemysłowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 75%,
  • duże przedsiębiorstwa – 65%,
 •  na prace rozwojowe:
  • mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%,
  • średnie przedsiębiorstwa – 50%,
  • duże przedsiębiorstwa – 40%,
 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 30 000 000 zł.

Dodatkowe warunki:

 • rezultaty projektu (produkt, usługa, technologia) muszą charakteryzować się nowością, co najmniej w skali polskiego rynku.okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy.
 • wsparcie uzyskać mogą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnych, przy uwzględnieniu mechanizmu eksperymentacji tj. spoza obszarów aktualnej specjalizacji regionalnej.
 • limit środków w ramach konkursu na wsparcie projektów, których beneficjentami są podmioty inne niż mikro-, małe- i średnie przedsiębiorstwa wynosi 20 000 000 EUR.
Termin naboru:
od 28 lutego do 25 września 2018 r. (konkurs podzielony na rundy).
Budżet:
  ok. 67 mln zł.
   
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00