Strona główna / Dotacje / Regionalne Programy Operacyjne

Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw na Mazowszu (1.2 RPO)

 

Wsparcie obejmować będzie fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych lub prac rozwojowych, prowadzonych we współpracy z jednostką naukową. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Projekt musi być realizowany przez przedsiębiorcę wspólnie z jednostką naukową posiadającą kategorię naukowej co najmniej B.

Beneficjenci:

mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne posiadające doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

 

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 5 mln zł.

Poziom dofinansowania:
W przypadku badań przemysłowych:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 80% kosztów kwalifikowanych, 
  • dla średnich przedsiębiorstwa: do 75% kosztów kwalifikowanych,
  • dla dużych przedsiębiorstwa: do 65% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku prac rozwojowych:

  • dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 60% kosztów kwalifikowanych, 
  • dla średnich przedsiębiorstwa: do 50% kosztów kwalifikowanych,
  • dla dużych przedsiębiorstwa: do 40% kosztów kwalifikowanych.

Warunki dofinansowania:

  • Udział jednostki naukowej w projekcie nie może przekroczyć poziomu 60% kosztów kwalifikowalnych projektu. Liderem projektu musi być przedsiębiorstwo. Promowana jest trwała i ścisła współpraca Wnioskodawcy z jednostką naukową, potwierdzona np. realizacją wspólnych badań wykraczających poza przedmiotowy projekt oraz współpraca z jednostkami posiadającymi wyższą niż B kategorię naukową.
  • Wnioskodawca musi wykazać potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych przewidzianych w projekcie tj. dotychczasowe doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (samodzielnie lub na zlecenie), zapewnienie zasobów kadrowych, w tym kluczowego personelu zaangażowanego w realizację projektu oraz zasobów rzeczowych, w tym infrastruktury naukowo – badawcze. 

Termin naboru:

od 30 czerwca 2018r. do 26 września 2018r.

Budżet:

42 mln zł

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00