Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Projekty aplikacyjne (4.1.4 POIR)

 

Dofinansowanie skierowane jest na realizację projektów B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) dla regionów słabiej rozwiniętych.

Beneficjenci: 

konsorcja składające się z co najmniej jednej jednostki naukowej i co najmniej jednego przedsiębiorstwa (nie więcej niż 5 podmiotów).

Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiebiorstwo.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

 • badania przemysłowe:
  • dla małego przedsiębiorstwa do 80% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa do 75% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa do 65% kosztów kwalifikowalnych.
 • prace rozwojowe:
  • dla małego przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średniego przedsiębiorstwa do 50% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla dużego przedsiębiorstwa do 40% kosztów kwalifikowalnych.
 • na realizację prac przedwdrożeniowych:
 • pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych,
 • pomoc publiczna na usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100%, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej. 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

10 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

2 mln zł.

Pozostałe warunki konkursu:

 • projekt będzie dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju, natomiast maksymalna liczba punktów zostanie przyznana dla projektu, który charakteryzuje się nowością w skali globalnej.
 • wnioskodawca będący przedsiębiorcą może zlecić realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez danego przedsiębiorcę w projekcie.
 • projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe, będące działaniami przygotowawczymi do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).
Terminy naborów:

od 16 maja do 16 lipca 2018 r.

Budżet:
  200 mln zł. 
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00