Strona główna / Dotacje / Regionalne Programy Operacyjne

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw w woj. lubelskim (5.1 RPO)

 

Wsparcie jest przeznaczone na realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych. Inwestycje służą pokryciu zapotrzebowania na ciepło lub na ciepło i energię elektryczną w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci:

  • Przedsiębiorstwa MŚP
  • Spółki prawa handlowego w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

Poziom dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 65 %
  • średnie przedsiębiorstwa: 55 %
  • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 45 %

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
  2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
  3. Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
  4. Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
  5. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Termin naboru:

od 30 kwietnia do 1 czerwca 2018 r.

Budżet:

110 mln zł

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00