Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

„Szybka ścieżka” – URZĄDZENIA GRZEWCZE

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Zakres tematyczny: Niskoemisyjne technologie grzewcze.

 

 Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
 • konsorcja przedsiębiorstw,
 • konsorcja naukowo – przemysłowe (przedsiębiorca Lider).

 Maksymalny poziom dofinansowania:

1) na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa:  
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla przedsiębiorstwa innego niż MŚP:
 • 50% – 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla jednostki naukowej –do 100% kosztów kwalifikowalnych.

2) na realizacjęprac przedwdrożeniowych:

 • de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 • usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Wartość kosztów kwalifikowalnych:

1) 400 tys. PLN do 50 mln euro

Pozostałe warunki konkursu:

 • Projekt może być realizowany na terenie województwa mazowieckiego.
 • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.
 • Prace przedwdrożeniowe –maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych: 1) dla przedsiębiorstwa: 50%–60% kosztów kwalifikowalnych; 2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru:

 • 9 grudnia 2019r. do 30 kwietnia 2020r.
 • 1 maja 2020r. do 30 czerwca 2020r.

Budżet:

 • 200 mln PLN.

 

 

 

 

 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00