Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

IUSER dotacje na projekty B+R w sektorze elektronicznym, teleinformatycznym i technik informacyjnych

 

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym IUSER. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorców.

Poziomy dofinansowania:

  • na badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych.
  • na eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 60%, średnie przedsiębiorstwa: 50%, duże przedsiębiorstwa: 40% kosztów kwalifikowanych.
  • na prace przedwdrożeniowe: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych; usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

2 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

30 mln zł.

Preferowane projekty:

Obszary tematyczne działania Programu będą dotyczyć:

A. Magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych

B. Sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych

C. Technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej

D. Rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M

E. Rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

Termin naboru wniosków:

od 19 marca do 21 maja 2018 r.

Budżet:
  150 mln zł.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00