Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

InnoNeuroPharm wsparcie na realizację projektów sektora B+R branży farmaceutycznej

 

Celem konkursu jest wsparcie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, które wpisują się w agendę badawczą, zdefiniowaną w Programie sektorowym InnoNeuroPharm. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe.

Beneficjenci:

przedsiębiorstwa lub konsorcja, składające się wyłącznie z przedsiębiorców.

Poziomy dofinansowania:

  • na badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 80%, średnie przedsiębiorstwa: 75%, duże przedsiębiorstwa: 65% kosztów kwalifikowanych.
  • na eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: 60%, średnie przedsiębiorstwa: 50%, duże przedsiębiorstwa: 40% kosztów kwalifikowanych.
  • na prace przedwdrożeniowe: pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych; usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

1 mln zł

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

40 mln zł.

Preferowane projekty:

Obszary tematyczne Programu to:

  • Innowacyjne produkty lecznicze,
  • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
  • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
  • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie,
  • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczym.

Dofinansowaniem mogą być objęte wyłącznie projekty realizowane poza woj. mazowieckim.

Termin naboru wniosków:

od 3 sierpnia – 2 października 2018r.

Budżet:
  230 mln zł.

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00