Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Fundusze Norweskie – Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)

 

Celem naboru jest zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) poprzez ich modernizację.

Wdrażane w ramach naboru projekty mające na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW) powinny polegać m.in. na modernizacji urządzeń i instalacji służących do produkcji energii, poprawie bezpieczeństwa produkcji energii, adptacji małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów ochrony środowiska itp. 

 

Beneficjenci

  • małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
 

Poziom dofinansowania:

  • do 50% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 1 400 000 euro tj. 6 064 660,00 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 200 000 euro tj. 866 380,00 PLN
 

Dodatkowe warunki:

  • Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) i zakończy się 30 kwietnia 2024 r.
  • Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty,
  • Moc instalacji przed przeprowadzeniem modernizacji nie może przekraczać 2 MW.
 

Termin naboru:

  •  od 01 lipca 2020 r. do 30 pażdziernika 2020 r.
 

Budżet: 3 000 000 euro tj. 12 995 700,00 PLN

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00