Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Fundusze Norweskie – Technologie poprawiające jakość życia

  Celem Schematu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez działania prowadzące do opracowania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług opartych na nowoczesnych technologiach, które poprawiają jakość życia najbardziej wrażliwych grup społeczeństwa, w szczególności będą odpowiadać na potrzeby i poprawę jakości życia osób starszych. Projekty muszą jednocześnie przyczyniać się do wzrostu przychodów, zysków lub zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
 

Beneficjenci

 • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), które:
  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro.
   

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych

 • do 50% wartości kosztów kwalifikowanych na usługi doradcze,
 • do 70% wartości kosztów kwalifikowanych na inwestycje (zgodnie z mapą pomocy regionalnej),
 • do 45% wartości kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe,
 • do 50% wartości kosztów kwalifikowanych na usługi związane z testowaniem, certyfikowaniem i znakowaniem.
   

Maksymalna wartość dofinansowania projektu

 • 2 000 000 euro

Minimalna wartość dofinansowania projektu

 • 200 000 euro
 

Dodatkowe warunki:

 • Działania prowadzące do wdrożenia mogą obejmować opracowanie, zastosowanie lub wprowadzenie na rynek (komercjalizację) innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań. Wydatki objęte wsparciem:
  • inwestycyjne takie jak maszyny i urządzenia, roboty budowlane, wartości niematerialne i prawne czy dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska,
  • eksperymentalne prace rozwojowe,
  • usługi doradcze
 • Partnerstwo z podmiotami z Norwegii – wszystkie projekty partnerskie będą premiowane dodatkowymi punktami podczas oceny wniosków o udzielenie wsparcia.
 • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.
   Budżet: 18 700 000 euro
   Termin naboru: 07 stycznia 2020 r. do 14 maja 2020 r.
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00