Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Fundusze Norweskie – Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej

 

Celem głównym naboru jest poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej kogeneracji (jednostek bądź układów wysokosprawnej kogeneracji) i/lub modernizację istniejących źródeł w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty z zakresu budowy nowych lub modernizacji istniejących źródeł energii w celu uzyskania wysokosprawnej kogeneracji polegające na:

 • budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;
 • zastąpieniu w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;
 • wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;
 • rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.
 

Beneficjenci

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa
 

Poziom dofinansowania:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna wartość dofinansowania projektu

 • 7 000 000 euro

Minimalna wartość dofinansowania projektu

 • 1 000 000 euro
 

Dodatkowe warunki:

 • Warunkiem uzyskania dofinansowania na rozwój wysokosprawnej kogeneracji jest wybudowanie nowej i/lub zastąpienie istniejącej jednostki bądź układu kogeneracyjnego lub odnowienie istniejącej zdolności produkcyjnej przez nowe jednostki bądź układy kogeneracyjne, oparte na energii odnawialnej i/lub cieple odpadowym pochodzącym z procesów produkcyjnych i/lub gazie ziemnym.
 • Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty.
 • Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) i zakończy się 30 kwietnia 2024 r.
   Termin naboru:

 • od 3 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 

 Budżet: 40 mln euro. 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00