Strona główna / Dotacje / Dotacje dla dużych przedsiębiorców

Fundusze Norweskie – Budowa źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)

 

Celem naboru jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę systemów produkcji energii z wykorzystaniem geotermii głębokiej w miejscach, w których, poprzez wykonanie odwiertów badawczo-poszukiwawczych, potwierdzono obecność opłacalnych ekonomicznie źródeł i możliwość ich wykorzystania do celów grzewczych lub energetycznych.

Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej projektu.

 

Beneficjenci

  • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
  • duże przedsiębiorstwa,
  • jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.
 

Poziom dofinansowania:

  • do 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

  • 4 500 000 euro tj. 19 493,55 PLN

Minimalna wartość dofinansowania projektu:

  • 1 000 000 euro tj. 4 331,90 PLN
 

Dodatkowe warunki:

  • Początek okresu kwalifikowalności kosztów w ramach projektów rozpoczyna się w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania dla projektu przez Operatora Programu (Ministerstwo Klimatu) i zakończy się 30 kwietnia 2024 r.
  • Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty
  • Dodatkowo zakres przedmiotowy projektów może obejmować działania edukacyjno-szkoleniowe, które mogą być realizowane, jako działania uzupełniające dla działań inwestycyjnych.
 

Termin naboru:

  •  od 01 lipca 2020 r. do 30 października 2020 r.
 

Budżet: 7 300 000 euro, tj. 31 622,87 PLN

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00