Strona główna / Dotacje / Regionalne Programy Operacyjne

Eko-Przedsiębiorstwa w woj. małopolskim (4.2 RPO)

 

W ramach konkursu będzie można ubiegać się o dofinansowanie m.in. głębokiej modernizacji energetycznej budynków oraz kompleksowych projektów obejmujących: modernizację energetyczną budynków, inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Beneficjenci:

  •  mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego.

Maksymalny poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 65% kosztów kwalifikowanych
  • dla średnich przedsiębiorstw – 55% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu:

 10 mln zł

 

Dodatkowe warunki:

  • Wnioskodawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie musi przedłożyć audyt energetyczny, jednoznacznie  identyfikujący zakres projektu zwiększającego efektywność energetyczną w danym przedsiębiorstwie. Audyty powinien być wykonany przez ekspertów wpisanych do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
  • W ramach konkursu wspierane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstwa na poziomie co najmniej 25% (w przeliczeniu na energię końcową).
  • Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy, przyjmując jako początek biegu tego okresu dzień zawarcia umowy o dofinansowanie.

Termin naboru:

od 31 maja do 28 sierpnia 2018 r.

Budżet konkursu:
ok. 80 mln zł.

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00