Środki przeznaczone są na wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej.

Wsparcie będzie obejmować budowę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

  • energię wiatru – powyżej 5 MWe,
  • biomasę – powyżej 5 MWth/MWe,
  • biogaz – powyżej 1 MWe,
  • wodę – powyżej 5 MWe,
  • energię promieniowania słonecznego – powyżej 2 MWe/MWth,
  • energię geotermalną – powyżej 2 MWth.

Konkurs dedykowany projektom z zakresu wytwarzania energii elektrycznej.

 

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych źródeł energii.

W tej edycji konkursu preferencje będą mogły uzyskać projekty realizowane w ramach klastrów energii.

Dodatkowe warunki:

  • Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii,
  • Projekt realizowany w formule klastra energii lub spółdzielni energetycznej.

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw:

Maksymalną dopuszczalną wartość dotacji ustala się indywidualnie dla każdego projektu zgodnie z Metodyką wyliczenia maksymalnej kwoty dofinansowania.

Termin naboru:

od 3 września do 31 października 2018 r.

Budżet:
  200 mln zł.

   
   

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00