Strona główna / Dotacje / Dotacje dla MŚP

Dotacje dla innowacyjnych MŚP w woj. kujawsko-pomorskim (1.6.2 RPO)

 

Dofinansowanie przeznaczone na wdrażanie wyników prac B+R w przedsiębiorstwach w celu wprowadzenia nowych produktów/usług na rynek.

Beneficjenci:

  • przedsiębiorstwa MSP

Poziomy dofinansowania:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55% kosztów kwalifikowalnych,
  • dla średnich przedsiębiorstw – 45% kosztów kwalifikowalnych.

Preferencje w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, których projekty

  • wpisują  się  w zakres  regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji,
  • zakładają wdrożenie ekoinnowacji,
  • zakładają  wdrożenie wyników prac B+R sfinansowanych w ramach Osi I RPO WK-P 2014-2020.
Termin naboru:
od 29 czerwca 2018r.
Budżet:
ok. 96 mln zł.
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00