Strona główna / Dotacje / Projekty B+R

Bony na innowacje dla MŚP (2.3.2 POIR)

 

Wsparcie będzie udzielane na zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu:

  • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
  • nowego projektu wzorniczego.

Oznacza to opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu.

Kwalifikowalny będzie również zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej towarzyszącej opisanej wyżej usłudze B+R (max. 15% kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz materiałów niezbędnych do jej realizacji ( max. 15% kosztów kwalifikowanych).

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym.

Beneficjenci:
MŚP

Poziomy dofinansowania: 
do 85% kosztów kwalifikowalnych (pomoc de minimis)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
400 tys. zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
60 tys. zł

  • rezultat projektu dotyczy innowacji co najmniej na poziomie krajowym,
  • prace B+R przeprowadzone przez jednostkę naukową zostaną zakończone co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych.
Termin naboru:
od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.
Budżet:
65 mln zł
 

 

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00