Strona główna / Dotacje / Projekty B+R

Badania celowe – 1.2 RPO Lubelskiego

  Wsparcie na opracowanie nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów na terenie województwa lubelskiego.
Beneficjenci:

 • mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 • Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi (realizujące projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej).

Poziomy dofinansowania:

 • dla mikro i małego przedsiębiorstwa: 
 • 70% -80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 45% -60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorstwa:
 • 60% -75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 35% -50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla dużego przedsiębiorstwa:
 • 50% -65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
 • 25% -40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Wartość projektu: 80 tys. – 5 mln PLN.

Dodatkowe warunki:

 • wsparcie będzie dotyczyć finansowania linii pilotażowych oraz działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i przygotowania do pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R opracowanych przez przedsiębiorcę lub nabytych.

Termin naboru:

 • od 30 marca 2020 r. do 03 lipca 2020 r.

Budżet:

 • ok. 15 mln PLN.
   
   
   
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00