Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

Design dla przedsiębiorców (2.3.5 POIR) – konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa-wnioskodawcy poprzez opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (wyrób lub usługa).

Beneficjenci

  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (z w wyłączeniem Makroregionu Polski Wschodniej – 5 regionów polski wschodniej)

Maksymalny poziom dofinansowania

  • na usługi projektowania wzorniczego nowych produktów -> 85% kosztów kwalifikowanych projektu
  • na zakup maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, know-how, licencje i patenty – do 55% kosztów kwalifikowanych projektu (w każdym województwie poziom dofinansowania jest inny i należy go sprawdzić w mapie pomocy regionalnej)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych

  • 1 500 000,00 zł

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu

  • 60 000,00 zł

Dodatkowe informacje

  • konkurs dedykowany projektom na rzecz dostępności
  • wkład własny min. 15%

Termin naboru

  • Lipiec 2020 – wrzesień 2020

Budżet

  • Wartość alokacji nie jest jeszcze znana
Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00