Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Wzór na konkurencję - propozycja dofinansowania dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej

Z końcem maja rozpocznie się nabór wniosków do konkursu Wzór na konkurencję w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 100 tys. zł na opracowanie strategii wzorniczej i nawet do 3 mln zł na jej wdrożenie! Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z województw z Polski wschodniej, […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Instalacje OZE - nowy konkurs NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy konkurs adresowany do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł. Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej przeznaczone jest na dofinansowanie projektów obejmujących budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (powyżej 5 MWth), […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Alternatywne instrumenty wsparcia - "Kredyt na innowacje technologiczne"

Do 26 kwietnia przedsiębiorcy mają szansę skorzystania ze wsparcia w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR. Dofinansowanie udzielane jest przez Bank Gospodarstw Krajowego. Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny na realizację inwestycji technologicznej. Dowiedz się więcej → Dotacje.

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga B+R - przewodnik

Na czym polega ulga B+R? Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalnosć B+R, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Komu przysługuje? podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i równocześnie uzyskują przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Dlaczego ustawa o uldze B+R jest ważna dla beneficjentów funduszy europejskich? Ustawa o uldze […]

czytaj więcej

Fundusze europoejskie
Na nowy rok, nowe możliwości dofinansowania!

Nowy rok dostarczył przedsiębiorcom szeroki wachlarz propozycji dofinansowania inwestycji. W harmonogramach na 2019 r. znajdują się rozwiązania dedykowane tematom z zakresu prac badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrożeń wyników tych prac, inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, wykorzystania energii odnawialnej, rewitalizacji, medycyny, transportu, ale też rozwoju rynku pracy czy sektora rolnego. Fundusze Europejskie to […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00