Strona główna

Aktualności
OZE i Środowisko
Kolejny konkurs na dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji - klastry energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie źródeł wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1 POIiŚ).  Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
1 mld zł na Badania na rynek (3.2.1 POIR)

O dofinansowanie do 20 mln zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP w ramach planowanego na wrzesień br. konkursu 3.2.1 Badania na rynek. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiła aplikowanie dla dla mikro i małych przedsiębiorstw wprowadzając zmiany dotyczące w szczególności: zmniejszenia minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Dla średnich […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Inwestycje w odnawialne źródła energii - klastry energii

Do 29 września 2017r. trwa nabór wniosków  na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ramach działania 1.1.1 POIiŚ. W tej edycji konkursu wspierane są wyłącznie przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, realizowane w ramach porozumień klastrowych. Budżet konkursu to 300 mln zł, a dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, jak i pomocy zwrotnej. Szczegółowe […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wydłużyło termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego (działanie 3.2 POIiŚ) do dnia 15 grudnia 2017 r. Powodem przedłużenia naboru wniosków są trwające prace nad programem pomocowym dla projektów z zakresu transportu intermodalnego. Dodatkowo, dokonano aktualizacji dokumentacji konkursowej głównie w zakresie doprecyzowania zasad dotyczących oceny kryteriów merytorycznych I stopnia […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Granty badawcze dla przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Dofinansowanie skierowane jest dla MŚP na zakup prac badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.   Wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi od 20 tys. zł do 100 tys. zł. Maksymalna wartość granu nie więcej niż 80 tys. zł. […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na badania dla sektora stalowego i hutniczego (INNOSTAL)

NCBiR ogłosiło kolejny konkurs w ramach działania 1.2 Programy sektorowe. Od 9 października wnioski na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych mogą składać przedsiębiorcy w ramach Programu INNOSTAL. Na wsparcie innowacyjnych projektów z branży hutniczej i stalowej przeznaczono 95 mln zł dofinansowania. Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu dotyczą: nowych i […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Nowy konkurs dla branży elektroenergetycznej (PBSE)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nowy konkurs dla branży elektroenergetycznej PBSE skierowany do przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw. Nowością jest fakt, że w tym konkursie oprócz dofinansowania na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych można ubiegać się o wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych. Na realizację projektów o wartości kosztów kwalifikowanych od 2 mln zł […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na systemy bezzałogowe już dostępne

Już trzeci konkurs w ramach działania 1.2 Programy sektorowe ogłoszony w sierpniu br. Od 16 października wnioski na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych mogą składać przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw w obszarze platform bezzałogowych, bezzałogowych statków powietrznych oraz wspierających je aplikacji przemysłowych. Obszary tematyczne działania Programu dotyczą: GRUPA I: Bezzałogowe statki powietrzne BSP Bezzałogowe […]

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Dofinansowanie na Centra B+R

Ministerstwo Rozwoju ogłosi drugi konkurs na dofinansowanie infrastruktury B+R jeszcze w tym roku. Wsparcie finansowe na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców wyniesie 150 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Dotacje na wytwarzanie energii z OZE w woj. wielkopolskim

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać  do 31.08.2017 r. Dofinansowanie skierowane jest m.in. do przedsiębiorstw na budowę, przebudowę oraz przebudowę instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej, […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Kolejna szansa na dofinansowanie dla konsorcjów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla konsorcjów (poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne). Konkurs dedykowany jest dla konsorcjów składających się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach projektu to 10 mln zł (100% dofinansowania dla jednostek naukowych). Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 18 września do 18 grudnia 2017 r. Szczegółowe […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na prace B+R dla konsorcjów

Trwa nabór wniosków dla konsorcjów naukowo – przemysłowych w ramach konkursu 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo Badawcze. Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa. Przedstawiane przez konsorcja projekty muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe oraz wpisywać się w jeden z tematów określonych w Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych tj. zdrowe społeczeństwo, biogospodarka […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00