Strona główna

Aktualności
Bez kategorii
NOWY harmonogram POIR na 2018 rok

16 listopada br. został opublikowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Inteligentny Rozwój na 2018 rok. W przyszłym roku planowane są m.in. 4 nabory w ramach działania 1.2 Sektorowe Programy B+R tj. Innowacyjny recykling, InnoNeuroPharm, INNOMOTO  oraz nowy INNOship. Kolejne konkursy dotyczące wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw planowane są na […]

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Aktualizacja harmonogramu naboru wniosków POIR na 2017 rok

Na szczególną uwagę zasługuje fakt zwiększenia alokacji w ramach naboru dla działania 2.1 PO IR – Centra Badawczo-Rozwojowe. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów dla otwartej w listopadzie br. rundy aplikacyjnej wynosi 460  mln złotych, w tym 45 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim oraz 415 mln zł dla projektów zlokalizowanych w pozostałych […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje dla branży elektroenergetycznej (PBSE)

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla branży elektroenergetycznej PBSE. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze: energetyka konwencjonalna energetyka odnawialna sieci elektroenergetyczne. Nowością jest fakt, że w tym konkursie oprócz dofinansowania na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych można ubiegać się o wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych. Na realizację […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
1 mld zł na Badania na rynek (3.2.1 POIR)

Zakończył się drugi etap składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.2.1 Badania na rynek. O dofinansowanie do 20 mln zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP do 28 lutego 2018r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiła aplikowanie dla dla mikro i małych przedsiębiorstw wprowadzając zmiany dotyczące w szczególności: zmniejszenia minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Granty badawcze dla przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego

Zakończył się termin składania wniosków w ramach projektu Fundusz Badań i Wdrożeń realizowanego w ramach poddziałania 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioskodawcy którzy złożyli formularze preselekcyjne w ramach modułu 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa po pozytywnym ich rozpatrzeniu będą mogli składać wnioski właściwe w terminie od 15 […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Kolejna szansa na dofinansowanie dla konsorcjów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla konsorcjów (poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne). Nowy konkurs zawiera istotne modyfikacje w porównaniu do konkursów z poprzednich lat. Na uwagę zasługuje fakt, iż zmianie uległy kryteria wyboru projektów m.in. dopuszczono do dofinansowania projekty charakteryzujące się nowością w skali kraju, usunięto kryterium dot. innowacji przełomowej. Konkurs dedykowany jest […]

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Dofinansowanie na Centra B+R

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło drugi konkurs na dofinansowanie infrastruktury B+R w 2017 roku. Wsparcie finansowe na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców wyniesie 150 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 20 listopada 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Kolejny konkurs na dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji - klastry energii

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w zakresie źródeł wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1 POIiŚ).  Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Inwestycje w odnawialne źródła energii - klastry energii

Do 29 września 2017r. trwa nabór wniosków  na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ramach działania 1.1.1 POIiŚ. W tej edycji konkursu wspierane są wyłącznie przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, realizowane w ramach porozumień klastrowych. Budżet konkursu to 300 mln zł, a dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, jak i pomocy zwrotnej. Szczegółowe […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego

Centrum Unijnych Projektów Transportowych wydłużyło termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach transportu intermodalnego (działanie 3.2 POIiŚ) do dnia 15 grudnia 2017 r. Powodem przedłużenia naboru wniosków są trwające prace nad programem pomocowym dla projektów z zakresu transportu intermodalnego. Dodatkowo, dokonano aktualizacji dokumentacji konkursowej głównie w zakresie doprecyzowania zasad dotyczących oceny kryteriów merytorycznych I stopnia […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na badania dla sektora stalowego i hutniczego (INNOSTAL)

NCBiR ogłosiło kolejny konkurs w ramach działania 1.2 Programy sektorowe. Od 9 października wnioski na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych mogą składać przedsiębiorcy w ramach Programu INNOSTAL. Na wsparcie innowacyjnych projektów z branży hutniczej i stalowej przeznaczono 95 mln zł dofinansowania. Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu dotyczą: nowych i […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje na systemy bezzałogowe już dostępne

Już trzeci konkurs w ramach działania 1.2 Programy sektorowe ogłoszony w sierpniu br. Od 16 października wnioski na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych mogą składać przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw w obszarze platform bezzałogowych, bezzałogowych statków powietrznych oraz wspierających je aplikacji przemysłowych. Obszary tematyczne działania Programu dotyczą: GRUPA I: Bezzałogowe statki powietrzne BSP Bezzałogowe […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00