Strona główna

Aktualności
OZE i Środowisko
Kolejny konkurs na dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie projektów w zakresie źródeł wysokosprawnej kogeneracji (poddziałanie 1.6.1 POIiŚ).  Wsparcie przeznaczone jest na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Granty badawcze dla przedsiębiorców z woj. kujawsko-pomorskiego

Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców którzy otrzymali pozytywną ocenę formularzy preselekcyjnych w ramach modułu 1. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.  Wnioski będzie można składać wnioski  w terminie od 15 do 31 stycznia 2018 r. Na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa (MŚP i duże) będzie można uzyskać grant do 3 000 000 zł. Szczegółowe informacje […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Dotacje na promocje marek produktowych - Go to Brand

Już 1 marca 2018r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs na wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólny. Wnioski będzie można składać w terminie od 4 kwietnia do 8 maja 2018r. Budżet konkursu to 150 mln zł. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.    

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Dofinansowanie na Centra B+R

19 stycznia 2018 r. kończy się nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.  Ministerstwo Rozwoju planuje ogłoszenie kolejnego konkursu w II kwartale 2018 r. w którym wartość alokacji uzależniona jest od dostępności środków. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Trwa nabór wniosków w ramach Badania na rynek (3.2.1 POIR)

Do 28 lutego 2018r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu 3.2.1 Badania na rynek. O dofinansowanie do 20 mln zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiła aplikowanie dla dla mikro i małych przedsiębiorstw wprowadzając zmiany dotyczące w szczególności: zmniejszenia minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla mikro […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Nowy konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne w 2018 r.

Kolejny konkurs w ramach Kredytu na innowacje technologiczne 15 stycznia br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował dokumentację, do kolejnego naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR. Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można składać w terminie: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony został […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Nowy konkurs dla MŚP na przetwórstwo (4.2 PROW)

Ogłoszono kolejny nabór wniosków dla zakładów przetwórczych w ramach 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW. Wnioski będzie można składać w terminie od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r. Konkurs obejmuje zwiększony już limit pomocy do 10 mln PLN na jednego Wnioskodawcę. Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Ulga na działalność badawczo-rozwojową - zmiany od 2018r.

Od 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie przepisy drugiej ustawy o innowacyjności wprowadzającej m.in. zmiany w zakresie funkcjonowania Ulgi B+R. Ustawa wprowadza ułatwienia m.in.: zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową do 100 proc. odliczenie wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową, zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wydatków na sprzęt specjalistyczny w prowadzonej […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
NOWY harmonogram POIR na 2018 rok

16 listopada br. został opublikowany harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Inteligentny Rozwój na 2018 rok. W przyszłym roku planowane są m.in. 4 nabory w ramach działania 1.2 Sektorowe Programy B+R tj. Innowacyjny recykling, InnoNeuroPharm, INNOMOTO  oraz nowy INNOship. Kolejne konkursy dotyczące wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw planowane są na […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Dotacje dla branży elektroenergetycznej (PBSE)

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla branży elektroenergetycznej PBSE. Konkurs PSBE dotyczy sektora elektroenergetycznego, a w szczególności rozwiązań w obszarze: energetyka konwencjonalna energetyka odnawialna sieci elektroenergetyczne. Nowością jest fakt, że w tym konkursie oprócz dofinansowania na realizację badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych można ubiegać się o wsparcie na realizację prac przedwdrożeniowych. Na realizację […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Kolejna szansa na dofinansowanie dla konsorcjów

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla konsorcjów (poddziałanie 4.1.4: Projekty aplikacyjne). Nowy konkurs zawiera istotne modyfikacje w porównaniu do konkursów z poprzednich lat. Na uwagę zasługuje fakt, iż zmianie uległy kryteria wyboru projektów m.in. dopuszczono do dofinansowania projekty charakteryzujące się nowością w skali kraju, usunięto kryterium dot. innowacji przełomowej. Konkurs dedykowany jest […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Inwestycje w odnawialne źródła energii - klastry energii

Do 29 września 2017r. trwa nabór wniosków  na wytwarzanie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych ramach działania 1.1.1 POIiŚ. W tej edycji konkursu wspierane są wyłącznie przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania energii elektrycznej, realizowane w ramach porozumień klastrowych. Budżet konkursu to 300 mln zł, a dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, jak i pomocy zwrotnej. Szczegółowe […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00