Strona główna

Aktualności
Dotacje dla MŚP
Program "Energia plus" - preferencyjne pożyczki

„Energia plus” jest zwrotną pomoc udzielaną przedsiębiorcom z sektora MŚP. Celem pożyczki jest wsparcie projektów zakładających inwestycje na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych. Celem dofinansowania mogą być inwestycje mające na celu produkcję energii elektrycznej lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), a polegające na budowie lub przebudowie/modernizacji infrastruktury (zwiększenie wartości […]

czytaj więcej

Bez kategorii
Nowy program "Agroenergia" NFOŚiGW

„Agroenergia”  jest programem przeznaczonym na dofinansowanie przedsięwzięć, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Program przeznaczony jest dla rolników indywidualnych. Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące: budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania […]

czytaj więcej

Projekty B+R
Kolejne nabory w ramach "Szybkiej Ścieżki" - nowe obszary tematyczne!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”. Poza głównym konkursem, nowością jest podział konkursu na obszary tematyczne: tworzywa sztuczne, technologie kosmiczne, innowacyjne nawozy przyjazne środowisku, urządzenia grzewcze. Konkursy są przeznaczone również dla dużych przedsiębiorców. W ramach tych konkursów dotację mogą uzyskać projekty zlokalizowane w całej Polsce. Rozdanie środków rozpocznie […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
„Ścieżka dla Mazowsza” – 600 mln zł na prace B+R!

Celem konkursu „Ścieżka dla Mazowsza” jest  zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w ramach konkursu. W swojej formule przypomina flagowy program Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Szybka Ścieżka”, natomiast ograniczono liczbę kryteriów podlegających ocenie, co jest ogromnym ułatwieniem dla wnioskodawców! Ponadto, konkurs ma charakter horyzontalny – brak ograniczenia do konkretnego […]

czytaj więcej

Inwestycje i infrastruktura B+R
Ostatnia szansa na skorzystanie z dofinansowania w ramach popularnego konkursu 2.1 POIR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”!

Pod koniec sierpnia br. zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach działania 2.1 Programu Inteligentny Rozwój „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Jest to konkurs dedykowany przedsiębiorcom, którzy chcą stworzyć lub rozwijać centra badawczo-rozwojowe. Ideą konkursu jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania i zwiększania nakładów finansowych w rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Dofinansowanie można przeznaczyć na stworzenie infrastruktury do […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Nowe konkursy z NCBR! Szybka Ścieżka: "Tworzywa sztuczne" i "Technologie kosmiczne"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju udostępniło dokumentację dla nowego konkursu pn. Szybka Ścieżka: „Tworzywa Sztuczne” i „Technologie kosmiczne”. O dofinansowanie w konkursach „Szybkiej Ścieżki” mogą starać się przedsiębiorcy, których projekty będą bazować na stworzeniu i wprowadzeniu na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Nowe konkursy są skierowane do wszystkich przedsiębiorstw lub konsorcjów […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Regionalne dofinansowania: woj. łódzkie

Atrakcyjnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców z centralnej Polski jest konkurs 2.3.1 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego. Poddziałanie to przeznaczone jest na wdrożenie wyników B+R, innowacyjnych produktów, ekoinnowacji, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Do rozdania są 34 mln zł. Dofinansowanie przeznaczyć można na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności przedsiębiorstwa, jak […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
Dofinansowanie sektora stoczniowego INNOSHIP II

Od 17 czerwca przedsiębiorcy z sektora stoczniowego mogą się starać o dofinansowanie w ramach programu INNOSHIP II, konkursu prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem dofinansowania będą projekty obejmujące badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.  […]

czytaj więcej

Dotacje dla dużych przedsiębiorstw
INNOSTAL - wsparcie dla sektora stalowego

Od 15 maja do 18 sierpnia br. przedsiębiorcy z sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjum mogą się się starać o dofinansowanie w ramach sektorowego programu INNOSTAL. Stanowi on alternatywę dla znanego programu „Szybka Ścieżka”, ze wzgledu na swoją specjalizację tematyczną obejmujacą sektor stalowy. Zakres tematyczny konkursu obejmuje 6 obszarów badawczych w zakresie technologii i wyrobów […]

czytaj więcej

OZE i Środowisko
Energia Plus+ NFOŚiGW

Alternatywą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest nowy rządowy program „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program przeznaczony jest dla przedsiębiorców planujących wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery – zarówno związanych ze źródłami spalania […]

czytaj więcej

Sektor kultury
Sektor kultury - instrument gwarancji finansowych

Firmy z sektora kultury mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). W budżecie Programu Kreatywna Europa jest to rozdania 525 mln zł. Finansowanie na preferencyjnych warunkach przeznaczone jest dla branż takich jak design, sztuka filmowa, ale i dynamicznie rozwijająca się w Polsce branża gier komputerowych. […]

czytaj więcej

Dotacje dla MŚP
Bony na innowacje dla MŚP: etap I usługowy

Do 28 listopada br. przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą się starać o dofinansowanie na zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.  Termin naboru: od 20.03.2019r. do 18.11.2019r. (w podziale na rundy) Poziom dofinansowania: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Koszty kwalifikowane: Minimalna wartość kosztów […]

czytaj więcej

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00