Strona główna / Aktualności / Dotacje dla MŚP

1 mld zł na Badania na rynek (3.2.1 POIR)

Wróć do listy
Dotacje dla MŚP

Zakończył się drugi etap składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 3.2.1 Badania na rynek.

O dofinansowanie do 20 mln zł mogą ubiegać się przedsiębiorcy MŚP do 28 lutego 2018r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ułatwiła aplikowanie dla dla mikro i małych przedsiębiorstw wprowadzając zmiany dotyczące w szczególności:

  • zmniejszenia minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorców. Dla średnich przedsiębiorstw kwota ta wynosi 10 mln zł (jest możliwość ustalenia innej kwoty dla średnich przedsiębiorców, jednak nie niższej niż 5 mln zł).
  • zmniejszenia do 600 tys. zł wymaganej kwoty przychodów ze sprzedaży przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym min.12 m-cy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie wsparcia (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców).
  • możliwości przyznania2 dodatkowych punktów za przygotowanie projektu do wdrażania już w momencie aplikowania, tj. posiadania pozwolenia na inwestycję lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo zaświadczenia o braku konieczności uzyskania takich decyzji czy pozwoleń.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w zakładce Dotacje.

Zainteresowany współpracą? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń: (22) 591 70 00